Latest Post

Ośrodek leczenia uzależnień w Krakowie: Zdrowie na pierwszym miejscu Micromaster 440

Rodzaje ubezpieczeń samochodu w PZU

W ofercie PZU znajdziemy trzy najpopularniejsze typy ubezpieczeń samochodowych: OC, AC, a także Assistance. Ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej, jest obowiązkowe dla każdego właściciela samochodu i chroni przed kosztami, które mogą wyniknąć z powodu wypadku, którego jesteśmy sprawcą. PZU oferuje ubezpieczenie OC z wieloma rozszerzeniami, które można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenie AC, czyli autocasco, jest opcjonalne i chroni wartość samego samochodu. Ubezpieczenie to pokrywa straty spowodowane kolizją, kradzieżą, czy zniszczeniem pojazdu w wyniku sił natury. Ostatnim rodzajem ubezpieczenia oferowanym przez PZU jest Assistance, które zawiera szereg usług pomocowych, takich jak naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia czy holowanie do najbliższego warsztatu.

Zakres ubezpieczeń samochodu w PZU

PZU oferuje swoim klientom szeroki zakres ochrony. Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. W pakiecie autocasco dotyczy nie tylko kradzieży, ale także uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji, zniszczenia powstałe w wyniku działania sił natury, a nawet uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta. Ubezpieczenie Assistance z kolei, oferuje pomoc drogową 24/7, holowanie pojazdu, transport do miejsca zamieszkania czy usługi hotelowe.

W PZU jest możliwość dostosowania ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb. Klienci mają możliwość wyboru sumy ubezpieczenia, limitu odpowiedzialności, a także wyboru dodatkowych opcji takich jak ochrona prawna, czy autocasco dla kierującego.

Proces kupowania ubezpieczenia samochodowego w PZU

Kupowanie ubezpieczenia samochodowego w PZU to proste i szybkie zadanie, które można zrealizować zarówno w placówce PZU, jak i online. W przypadku wyboru drogi online, wszystko odbywa się na stronie internetowej firmy. W pierwszym kroku, wybieramy rodzaj ubezpieczenia, który nas interesuje. Następnie, podajemy dane dotyczące naszego pojazdu i preferencji ubezpieczycielskich, na podstawie których system oblicza składkę ubezpieczeniową.

W momencie akceptacji warunków oferty, przekierowani zostajemy do płatności online. Po jej dokonaniu, na podany adres e-mail zostaje wysłana polisa ubezpieczeniowa. W placówce PZU proces wygląda podobnie, z tym że wszystkie formalności załatwiamy z pomocą konsultanta. PZU ubezpieczenie samochodu