Latest Post

Młotek brukarski simplex 80 Zapach do łazienki

Zastanawiasz się, czym jest reklama programmatic? To zautomatyzowany sposób na efektywne i precyzyjne dotarcie do grupy potencjalnych klientów. Jego intuicyjność i prostota w obsłudze to kolejne argumenty, które przemawiają za wykorzystaniem wskazanego modelu zakupu powierzchni reklamowej. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat jednego z najprężniej rozwijających się obszarów na rynku reklam displayowych? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł i przekuj teorię w praktykę! 

Programmatic – marketingowy skrót  

Model reklamowy programmatic składa się z wielu procesów, wdrażanych w ramach praktyki reklamowej. Jego kampanie są złożone, przede wszystkim ze względu na fakt, że nie koncentrują się wyłącznie na udostępnianiu komunikatów promocyjnych, ale także na: 

  • właściwym doborze kreacji, z uwzględnieniem preferencji internautów, 
  • efektywnej korelacji stron transakcji – reklamodawców oraz dostawców powierzchni reklamowych wraz z negocjowanymi przez nich stawkami, 
  • kontroli i modyfikacji kampanii reklamowym pod kątem ustalonych zamiarów, 
  • realizacji płatności. 

 

Dane, na których opierają się reklamy programmatic pochodzą z plików cookies, za sprawą których można sprawdzić rodzaj aktywności podejmowanych przez internautów (zweryfikować, jakie produkty bądź usługi są chętnie przez nich wyszukiwane). To dodatkowo sprawia, że reklama programatyczna wyróżnia się wysokim stopniem personalizacji. 

 

Warto pamiętać o tym, że model programmatic bazuje na dwóch standardowych sposobach nabywania powierzchni reklamowej, jakimi są Real-Time Bidding (RTB) oraz Direct. Pierwszy z nich opiera się na systemie aukcji, drugi z kolei – na podstawie uprzednio określonej stawki pomiędzy reklamodawcą, a wydawcą. 

Dlaczego warto postawić na reklamę programatyczną?

O tym, że wybór reklamy programatycznej jest dobrym pomysłem, świadczy jej częsty wybór przez reklamodawców. Wyróżniamy podstawowe profity, jakie możesz uzyskać za jej sprawą:

  • wzrost konwersji, 
  • zautomatyzowane i zoptymalizowane procesy marketingowe, 
  • efektywne zarządzanie danymi reklamowymi, 
  • konsekwentne wykorzystanie budżetu, 
  • większa pozycja na rynku konkurencyjnym, 
  • tworzenie środowiska korzystne dla algorytmu Friendly Index (zapewnienie przejrzystości w kontekście okresów rozliczeniowych, ekspozycji kampanii czy ochrony danych). 

 

Programmatic zapewnia dużą skuteczność, a jako jeden z czołowych czynników skłania coraz większą szerzę reklamodawców do korzystania z jego potencjału. 

Gwarancja sukcesu  

O efektywności działań reklamowych programmatic przesądza jego spójność z innymi czynnościami z obszaru promocji. Wśród najczęściej wymienianych destynacji, warto wymienić wzrost sprzedaży oferty, ruchu organicznego w witrynie oraz zbudowanie solidnej bazy klientów. 

 

Optymalizacja i automatyzacja kampanii to klucz w rozwoju biznesu. Pomimo, że omówiona strategia budzi pewne wątpliwości, co do prostoty rozwiązań, warto wykorzystać jej potencjał. W tym kontekście warto odwołać się do starego porzekadła –  “nie taki diabeł straszny jak go malują”.